Varningsskyltar

Varningsskyltar uppmärksammar risker, faror och hinder i området. Du hittar dem allt som oftast på industrier och arbetsplatser.

Risk för syrebrist

Visa produktEgen text

Asbest/Eternit avfall

Visa produktEgen text

Epoxiarbete pågår

Visa produktEgen text

Isocyanatarbete pågår

Visa produktEgen text

PCB-sanering pågår

Visa produktEgen text

Asbestrivning pågår

Visa produktEgen text

Klämrisk då kranen svänger

Visa produktEgen text

Maskinen fjärrmanövreras

Visa produktEgen text

Maskinen startas från annan plats utan föregående varning

Visa produktEgen text

Roterande knivar

Visa produktEgen text

Roterande valsar

Visa produktEgen text

Roterande delar

Visa produktEgen text

Rörliga delar

Visa produktEgen text

Joniserande strålning

Visa produktEgen text

Radioaktiva ämnen

Visa produktEgen text

Radioaktivt material

Visa produktEgen text

Laserstrålning

Visa produktEgen text

Laserstrålning

Visa produktEgen text

Elektromagnetiskt fält

Visa produktEgen text

Microvågstrålning

Visa produktEgen text

Ickejoniserande strålning

Visa produktEgen text

Ickejoniserande strålning

Visa produktEgen text

Kraftigt magnetfält

Visa produktEgen text

Kraftigt magnetfält

Visa produktEgen text

Varning snubbelrisk

Visa produktEgen text

Snubbelrisk i trappan

Visa produktEgen text

Hinder Snubbelrisk

Visa produktEgen text

Biologisk fara

Visa produktEgen text

Biologisk fara

Visa produktEgen text

Låg temperatur

Visa produktEgen text

Låg temperatur

Visa produktEgen text

Varning godstrafik

Visa produktEgen text

Hängande last

Visa produktEgen text

Gå ej under hängande last

Visa produktEgen text

Hängande last

Visa produktEgen text