Livsfara Före beröring Urladda - Jorda - Kortslut

0 kr exkl. moms

Information

Skylt med piktogram "Livsfara Före beröring Urladda - Jorda - Kortslut". Formen och färgerna överensstämmer med Arbetsmiljöverkets föreskrifter om skyltar och signaler för hälsa och säkerhet under arbete, AFS 2020:1.
Egen text kan anges.