Varningsskyltar El

Farlig elektrisk spänning

Visa produktEgen text

Knivsäkring får endast betjänas av instruerad personal

Visa produktEgen text

Livsfarlig ledning

Visa produktEgen text

Livsfara Tillträde förbjudet

Visa produktEgen text

Bryt strömmen innan arbete påbörjas

Visa produktEgen text

Bryt och lås frånskiljaren före arbete på kranen

Visa produktEgen text

Bryt och lås frånskiljaren före arbete på telfern

Visa produktEgen text

Bryt och lås frånskiljaren före arbete på travers

Visa produktEgen text

Glöm ej föreskrifterna om brytning och låsning

Visa produktEgen text

Högspänning Arbeta ej under spänning Jorda och kortslut vid arbetsplatsen

Visa produktEgen text

Livsfara Före beröring Urladda - Jorda - Kortslut

Visa produktEgen text

Bakspänning Arbeta endast efter allpolig frånkoppling

Visa produktEgen text

Kabel för starkström

Visa produktEgen text