Arbetsmiljöskyltar

Skyltar med standardsymboler enligt GHS, ISO 7010 eller AFS 2020:1 för att märka upp t.ex. arbetsmiljö-faror, kemiska faror eller brandutrustning.

Skyltarna går att få med alla förekommande standardsymboler och standardtexter, alla våra skyltar går att få med egen text, sätt en bock i rutan och redigera texten.

Det finns i flera olika storlekar, vanligen A5, A4 eller A3, och levereras antingen som laminerade dekaler eller skylt i plast eller aluminium.

Välj en kategori