Rörmärkning

Rörmärkning i alla förekommande standardfärger enligt svensk standard SS741 med eget svart tryck i pilen. Levereras i rullar om 10 meter per tryck.


Prova nu!   Skapa ditt konto

Vår rörmärkning består av laminerad, miljövänlig polypropylen (PP) som tål vatten, olja, samt de flesta syror och alkalier. Dessutom är den självhäftande och anpassad för att tåla alla tuffa miljöer, såväl inne som ute.

Det får aldrig finnas någon tvekan om vad som finns i rören och åt vilket håll innehållet leds. En korrekt rörmärkning är av största vikt av flera skäl:

Den skärpta lagstiftningen gällande rörmärkning enligt CLP-förordningen innebär numera en förhöjd risk för vite om Arbetsmiljöverket upptäcker brister i märkningen. Det finns goda skäl att se över anläggningen regelbundet och säkerställa rutinerna för rörmärkningen.