Arbetsmiljöskyltar

Hos oss kan du beställa arbetsmiljöskyltar och andra skyltar, till exempel varningsskyltar, förbudsskyltar och skyltar för kemiska risker. Skyltarna tillverkas helt med egen text eller med ett bibliotek av standardtexter. Vi har standardsymboler enligt ISO7010 och GHS. Nedan finner du några exempel på våra många olika skyltar.


Prova nu!   Skapa ditt konto

Elskylt som varnar för bakspänning.

Varningsskyltar

Vi har varningsskyltar med många standardtexter och symboler enligt ISO 7010 som varnar om till exempel elektriska faror och andra risker och faror i arbetsmiljön. Skyltarna finns som dekal, plastskylt eller i aluminium och går även att beställa med helt egen text.

Förbudsskylt med text Får ej beträdas.

Förbudsskyltar

Hos oss hittar du skyltarna du behöver för att förbjuda vissa beteenden på arbetsplatsen. Det kan till exempel röra sig om en rökning förbjuden-skylt eller en skylt för tillträde förbjudet. Skyltarna går förstås att göra helt med egen text i vårt enkla skyltverktyg.

En varningsskylt med GHS-symbol som varnar för explosiva ämnen.

Skyltar för kemiska faror

Säkerhetsskyltar med piktogram enligt GHS-standard som varnar för kemiska risker och faror. Denna typ av märkning behövs bland annat när du hanterar explosiva, reaktiva, lättantändliga, oxiderande, korrosiva, giftiga eller hälsovådliga ämnen. Vi har skyltarna i olika format och material och med ett antal standardtexter eller helt kundanpassad text.

En påbudsskylt med texten Hörselskydd måste användas.

Påbudsskyltar för arbetsmiljö

Arbetsmiljöskyltar med symboler enligt ISO 7010 för påbjudna beteenden i arbetsmiljön. Dessa används till exempel för påbjuden användning av personlig skyddsutrustning som hörselskydd, skyddsglasögon, skyddsskor och dylikt. Skyltarna skapas snabbt och enkelt i vårt beställningssystem och går att få med kundanpassad text.

En skylt med texten rökning förbjudet.

Trivsel- och ordningsskyltar

Skyltar för att upprätthålla den allmänna trivseln och ordningen. Skyltar med information eller förbud mot till exempel rökning, hundar, mobiltelefoner med mera. Finns i olika format och material. Lämpliga för till exempel fastighetsskötare och de flesta företag.

En brandskylt med en bild av en brandsläckare.

Brandskyltar

I en nödsitation är det viktigt att all brandutrustning är uppmärkt. Vi har skyltarna med rätt symboler enligt ISO 7010, med eller utan tilläggstext.